Staj İşlemleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ara döneminde staj yapacak öğrenciler için staj işlemleri aşağıda belirtilen akış sırasına göre verilmiştir.

Staj İçin Gerekli Belgeler

Ek 1- Staj Kabul Formu (İki Nüsha Hazırlanacak)

EK 2- Gizli Sicil Fişi

Ek 3- İşyeri Devam Çizelgesi  

Ek 4- Staj İşlemleri Akış Şeması