21 Haziran 2019

Gösterim: 325

3+1 Sistemi nedir?

  • 3 döneminin okulda ders,
  • 1 dönemin işletmelerde uygulamalı olarak yapılması ile iş ve meslek hayatına hazırlamaktayız.

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile İŞKUR arasında yapılan işbirliği protokolü ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, “İşyeri  Uygulaması” dersi adı altında kamu/özel kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitimle pekiştirme imkânı bulacaktır. Eğitim Öğretim dönemi içinde yapılacak olan mesleki uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 hafta ve tam zamanlı olarak yapılacaktır.

 

Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şartı aranacaktır. Dolayısı ile bu şartı sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemeyeceklerdir.

 

Mesleki uygulama protokolünün akdedilmesi ile beceri eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından ödenecektir.

 

Mesleki uygulamanın amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin takip ve denetimi, görevlendirilecek sorumlu bir öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. Mesleki uygulama eğitimini yapan öğrenciler başarılı/başarısız (YT/YZ) olarak değerlendirilecek olup, başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir. Başarı notu sorumlu öğretim elemanı ve işletme yetkilisi tarafından ortak belirlenecek ve “İşyeri  Uygulaması” dersinden başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almak zorunda kalacaktır.

 

Bu çerçevede Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ilgili programlarda okuyan öğrencilerimiz “İşyeri  Uygulaması” yapmak üzere işletmelere bir protokol dâhilinde katılacaklardır.