Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019

Gösterim: 1090

Kuruluş / Amaç

Gönen Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü altında yer alan Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 1994 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup, okulumuzun açılan ilk programlarındandır. Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat sistem ve gazlı cihazların çalışma prensiplerini bilen ara teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak öğrencilerimizin uygulama yetenekleri artırılmaktadır. Bununla birlikte sektörel fuarlara katılarak öğrencilerimizin yeni teknolojilerden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olacak öğrencilerin;

- Gaz ve tesisatı mesleği ile ilgili temel kavram, ilke ve esasları açıklayabilmesi,

- Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat alanında uygulanan sistemleri tanıyabilmesi ve uygulama alanına uygun tasarlayabilmesi, 

- Mevcut ve yeni yapılacak sistemlerin verimli çalışmalarını sağlayabilmek için gerekli görülen test, ölçüm, bakım, hata teşhisi, tamir ve koruyucu bakım bilgi ve becerisine sahip olması,

- Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilmesi, iş kazaları ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olması, boru işçiliğini ve kaynakla parça birleştirmeyi uygulayabilmesi,

- Temel mesleki çizimleri yapabilmesi ve bu çalışmalarda bilgisayar destekli program paketlerinin kullanılabilmesi,

- Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ve otomasyon olanaklarını kullanılabilmesi,

- Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olması,

- Temel işletmecilik ve kalite ile ilgili bilgi donanımına sahip olması hedeflenmektedir.