22 Temmuz 2019

Gösterim: 1436

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

 

Öğretim Elemanları:

 • Dr. Öğr. Üyesi Asiye ASLAN ÇAM (Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Özlem MOLLAHÜSEYİNOĞLU
 • Öğr. Gör. İzzet Fuat ONAR
 • Öğr. Gör. Bülent GEDİK

 

Tanıtım:

Gönen Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü altında yer alan Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 1994 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup, okulumuzun açılan ilk programlarındandır. Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat sistem ve gazlı cihazların çalışma prensiplerini bilen ara teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak öğrencilerimizin uygulama yetenekleri artırılmaktadır. Bununla birlikte sektörel fuarlara katılarak öğrencilerimizin yeni teknolojilerden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

 

Program Hedefleri:

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olacak öğrencilerin;

 • Gaz ve tesisatı mesleği ile ilgili temel kavram, ilke ve esasları açıklayabilmesi,
 • Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat alanında uygulanan sistemleri tanıyabilmesi ve uygulama alanına uygun tasarlayabilmesi,
 • Mevcut ve yeni yapılacak sistemlerin verimli çalışmalarını sağlayabilmek için gerekli görülen test, ölçüm, bakım, hata teşhisi, tamir ve koruyucu bakım bilgi ve becerisine sahip olması,
 • Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilmesi, iş kazaları ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olması, boru işçiliğini ve kaynakla parça birleştirmeyi uygulayabilmesi,
 • Temel mesleki çizimleri yapabilmesi ve bu çalışmalarda bilgisayar destekli program paketlerinin kullanılabilmesi,
 • Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ve otomasyon olanaklarını kullanılabilmesi
 • Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olması,
 • Temel işletmecilik ve kalite ile ilgili bilgi donanımına sahip olması hedeflenmektedir.

 

Mezunların Çalışabilecekleri İstihdam Alanları:

Mezunlar gazlı cihazlarının ve gaz dağıtım sistemlerinin seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde, arıza ve koruyucu bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Ayrıca ilgili standartlara uygun her türlü tesisat projelerini bilgisayar ortamında çizebilir, iş planı yaparak ekiplere uygulatabilirler. Pratik tecrübesi yanında teorik bilgiye de sahiptirler, çağdaş ve gelişmiş teknolojileri takip edebilir, mühendisle işçi arasında bağ kurabilirler.

 

Dikey Geçiş Olanakları:

 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Makine Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği