25 Temmuz 2019

Gösterim: 1974

Sayılarla Meslek Yüksekokulumuz

Akademik Personel Sayıları
  Kadroların Doluluk Oranına Göre          Kadroların İstihdam Şekline Göre
Unvan Dolu Boş  Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Profesör          
Doçent          
Dr.Öğr.Üyesi 4   4 4  
Öğretim Görevlisi 18   18 18  
Araştırma Görevlisi          
Okutman           
Uzman          
Toplam 22   22 22  
 
İdari Personel Sayıları
Unvan Dolu  Boş Toplam    
Yüksekokul Sekreteri 1   1    
Şef          
Bilgisayar İşletmeni 2   2    
Memur          
Hizmetli 3   3    
Destek Personeli 11   11    
Toplam 17   17    
 
Bölüm/Programlara Göre Öğrenci Sayıları
Bölüm / Program Birinci Öğretim İkinci Öğretim Toplam
  Kız Erkek Kız Erkek  
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi   45     45
Muhasebe ve Vergi Uyg. 53 38 6 2 99
Turizm ve Otel İşlet. 38 36 3 13 90
İklimlendirme ve Soğ. Tek.   33     33
Bilgisayar Programcılığı 24 58 14 37 133
İşletme Yönetimi 41 51     92
Tarımsal İşletmecilik 1 2     3
Genel Toplam 157 263 23 52 495
 
Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Bölüm / Program Birinci Öğretim İkinci Öğretim Toplam
  Kız Erkek Kız Erkek  
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 8 550 3 226 787
Muhasebe ve Vergi Uyg. 387 241 178 120 926
Turizm ve Otel İşlet. 224 263 158 238 883
İklimlendirme ve Soğ. Tek. 15 279     294
Bilgisayar Programcılığı 169 203 87 206 665
İşletme Yönetimi 139 81     220
Tarımsal İşletmecilik 50 72     122
Genel Toplam 992 1689 426 790 3897
Gönen Meslek Yüksekokulundan toplam 3897 öğrenci mezun olmuştur.