20 Kasım 2020

Gösterim: 481

Güncellenmiş 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı

Yapılacak sınavlar ödev olarak teslim edilmeyecektir. Aktivite Türü ödev olan sınavlarda aşağıda yazılan Klasik Yöntem II kullanılacaktır. Aktivite Türü ödev olan sınavlarda öğrencilerimizin A4 kağıt, tükenmez kalem, fotoğraf makinesi, telefon, tarayıcı vb. araç gereçleri ile hazır bir şekilde bulunmaları gerekmektedir. Ara sınav programları her programın kendi web sayfasında ilan edilmiş olup, tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

Üniversite Senatosu Tarafından Alınan Karar

Ölçme ve Değerlendirme

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak sınavların fiziksel bir ortamda yapılmasını son derece önemsiyoruz. Ancak mevcut durum nedeniyle Ara Sınav (Vize) değerlendirmelerinin çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verilmiş olup, dönem sonu (Final) sınavlarının nasıl yapılacağı konusu hakkındaki kararlar, küresel salgının seyri göz önünde bulundurularak ilerleyen zamanlarda üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sınavların değerlendirilmesinde üniversitemiz senatosunda alınan karar gereğince;

  • Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30,
  • Dönem sonu olarak yapılan değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %70 olarak hesaplanacaktır.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde ara sınavlar (vize) aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır.

 

  1. Test Yöntemi (Çoktan seçmeli – Online Sınav): Test sınavı çoktan seçmeli soruların cevaplanması ile yapılacaktır. LMS sistemi soru havuzundan her öğrenciye farklı soruları farklı sırada ve cevap şıklarının yerlerini değiştirerek sormaktadır. Verdiğiniz cevaplara göre otomatik puanlama yapılmaktadır.

 

  1. Klasik sınavlar: Klasik sınavlar iki farklı yöntem ile yapılabilir

 

  1. Klasik Yöntem - I (Açık uçlu – Online Sınav): LMS sistemi üzerinden açık uçlu sorular sorulup cevapların sorunun altındaki cevaplama kısmına yazılması istenebilir. Cevaplarda metinsel anlatımların istendiği sınavlar bu yöntemle yapılacaktır.
  2. Klasik Yöntem - II (LMS üzerinden “Ödev” kısmına yüklenerek): Eğer cevaplarda şekil veya formüllerin kullanılması gerekiyor ise, bu sınavın Klasik Sınav olarak LMS üzerinden “ödev” başlığı ile yapılacaktır. Bu sınavlarda sorular sizlere ödev uygulaması üzerinden sorulacak olup, cevaplarınızı A4 (Fotokopi) kağıdına; elle, tükenmez kalemle ve kağıdın tek yüzüne yazmanız gerekmektedir. Cevap kağıtlarının tümünü sırası ile cep telefonundan resim çekerek veya tarayıcı (Scanner) ile bilgisayar ortamına aktararak JPG/PDF formatına aktarmanız gerekmektedir. LMS sisteminde ilgili dersin altında tanımlanan “ödev” uygulamasına JPG/PDF olarak hazırlanan cevaplar, istenen zamana kadar yüklenerek sınav tamamlamış olacaktır. Sınav süresi dışında ve LMS harici bir yolla gönderilecek cevaplar değerlendirilmeyecektir.

 

  1. Ara Sınav Tarihleri            : 21 Kasım 2020 - 29 Kasım.2020
  2. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Ara Sınav Tarihleri Ekteki Dosyada Mevcuttur