Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019

Gösterim: 1128

Kuruluş / Amaç

Günümüzde büyük bir rekabetin içinde olan işletmelerde hizmet kalitesini artırmaya çalışan ve bu işletmeleri etkin bir şekilde yönetebilecek temel teorik bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemleri farklı bilimsel bakış açıları ile inceleyerek yeni çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen İşletme Yönetimi Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Gönen Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon bölümü altında yer alan İşletme Yönetimi Programı 2007-2008 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim programı süresince alanlarına yönelik teorik bilgilerle donatılan öğrencilerimiz, yaz dönemlerinde staj uygulamaları ile teorik bilgilerini pekiştirme imkanına sahiptirler. Alanında uzman eğitici kadrosu ile farklı bilim dallarına ilişkin teorik ve pratik bilgiler verilerek öğrencilerin en iyi biçimde iş yaşamına hazırlanmaları için gayret gösterilmektedir.

İşletme Yönetimi Programından mezun olacak öğrenciler;

- İşletmecilik mesleğinin temel ilkelerini özümsemesi,

- İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri,

- Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın olması,

- İş ve kamu yönetiminde yönetici kademelerine yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi namına iş yeri açıp çalıştırabilmeleri,

- İş hayatında ihtiyaç duyacakları meslek etiği ve ahlakına sahip olmaları,

- Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında mesleki eleman olarak sorumluluk alacak seviyeye gelmeleri,

- Mesleği ile ilgili mevzuata hakim olup değişiklikleri takip etmenin önemini kavrar hale gelmeleri,

- Vergi gelirlerinin hesaplanarak bildirilmesine ilişkin usül ve esasları bilir hale gelmeleri,

- Kaynakların, zamanın, işgücünün en etkin biçimde kullanımı ile işletme yönetimine destekler hale gelmeleri hedeflenmektedir.