02 Eylül 2019

Gösterim: 1025

Neden Grafik Tasarım?

 

Grafik tasarım doğası gereği yenilenen teknolojiler, iletişim araçları ve süreçlerine göre güncelliğini her zaman koruyan bir alandır. En temel ifade ile grafik tasarım bir mesajın görselleştirilmesi ve iletilmesidir.  Bu mesaj kimi zaman bir fikir veya düşünce ya da bir metinin görselleştirilmesi olabilmektedir.  Görsel ifade dilinin zenginliği alana olan ihtiyacı tüm kurum ve kuruluşlarda her geçen gün artırmaktadır.

Günümüzde görsel iletişimi sağlayan sembollerin evrensel bir dili olması da grafik tasarımcıların kendilerini görsel iletişim dilinde iyi düzeyde geliştirmelerini gerektirmektedir. Okulumuz bünyesinde açılan Ön Lisans programımız da içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde her alanda çalışabilecek grafikerler yetiştirmeyi hedeflemektedir.