04 Şubat 2020

Gösterim: 383

2019-2020 Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Duyurusu

2019-2020 Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Duyurusu Ders Kayıtları Öğrenci Otomasyon Sistemi (obs.bandirma.edu.tr) adresi üzerinden 03 Şubat-09 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ders kaydına ilişkin detaylar için https://gonen.bandirma.edu.tr/tr/gonen/Duyuru/Goster/2019-2020-Yili-Bahar-Donemi-Egitim-Ogretim-Yili-Ders-Kayit-Duyurusu-15049 adresine tıklayınız.