29 Ocak 2020

Gösterim: 1824

2019-2020 Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Duyurusu

 • Ders Kayıtları Öğrenci Otomasyon Sistemi (obs.bandirma.edu.tr) adresi üzerinden 03 Şubat-09 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 • Yeni kayıt olup, şifesini değiştirmeyen öğrenciler Öğrenci Otomasyon Sistemine “Kullanıcı Adı ve Şifreniz (Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası, Şifre: TC Kimlik Numarasının ilk beş hanesi)” ile giriş yaparak ders kaydınızı yapabilirsiniz.

 

 • İkinci öğretim öğrencileri ve ikinci üniversite okuyan normal öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini ve katkı paylarını Öğrenci Numarası ile Halk Bankası Şubelerinden veya Halk Bankası internet şubesi/ATM'lerinden yatırılabilir.

 

 • 2019-2020 Yılı Bahar Döneminde Yeni Kayıt olan öğrencilerimiz dahil tüm öğrencilerimiz kendileri ders kayıtlarını yapacaklardır. Otomatik Ders kaydı olmayacaktır.

 

 • 2019-2020 Yılı Bahar Döneminde; Şubeli derslerde öğrenci numarasının son hanesi tek olanlar A şubesini öğrenci numarası çift olanlar B şubesini seçecektir.

 

 • Öğrencilerimiz derslerini seçerken bölüm ders programlarına bakarak ders seçimi yapmaları gerekmektedir.

 

 • Öğrencilerimiz öncelikli olarak alttan kalan başarısız derslerini almak zorundadır.

 

 • İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyılsonunda 1,80 ve üzerinde olan öğrenciler ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

 

 • 2016 ve sonrası girişli öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders seçemeyeceklerdir.(Bütün derslerini başarıyla tamamladığı halde AGNO ’su 2,00 ‘ın altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler altıncı fıkrada belirtilen kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla alabilirler.)

 

 • Hazırlık Sınıfı Öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1. öğretim öğrencileri bir işlem yapmayacaklardır. İkinci öğretim öğrencileri ise ilgili bankaya harç ücretini yatıracaklardır.

 

 • Öğrencilerimizin ders seçtikten sonra kontrol et butonuna ardından kesinleştir butonuna tıklaması gerekir.

 

 • Danışman Onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğundadır.