Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019

Gösterim: 1379

Program Profili

Bölümümüzün ders içerikleri; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi)’in oluşturduğu içerikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Uygulamalı dersler kapsamında temel bilgisayar uygulamaları, Electra, Sentez gibi turizm işletmelerinde yaygın kullanılan paket programlar da öğretilmekte ve başarı sağlayan öğrencilerimize "Eğitim Sertifikaları" verilmektedir. Turizm uygulama laboratuarında ise uygulamalı olarak mutfak ve servis dersleri işlenmektedir. Program eğitim dili Türkçe'dir.

Mezuniyet için 30 işgünü staj zorunludur. Okulumuz ve bölgemizde faaliyet gösteren turizm işletmeleri arasında yapılan protokollere bağlı olarak, öğrencilerimiz derslerin bir kısmını anlaşma sağlanan bu turizm işletmelerinde görebilmekte ayrıca stajlarını bu işletmelerde tamamlayabilmektedirler. Bu anlamda öğrencilerimiz teorik dersleri uygulamalı olarak öğrenip, hem turizm sektörünü daha iyi tanıma hem de turizm alanında uzmanlaşma imkânına sahip olmaktadırlar.