Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020

Gösterim: 5012

Ders İçerikleri

ALAN DERSLERİ

I. YARIYIL

Entegre Ofis Araçları

Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemleri, internet ve ofis uygulama programlarının temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.

Ders Kitabı

 • Windows ve Entegre Ofis

Seçkin Yayıncılık:Zehra Alakoç Burma

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilgisayar Ve Ofis Programları Kullanımı

Kollektif, Alfa Aktüel Yayıncılık – 2017

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Algoritma ve programlama temel kavramları ve mantığı verilerek, bir problemin çözümü için gerekli işlemlerin nasıl ,hangi yollarla en uygun sonuca varılacağını kavratmak, program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak ve bilgisayar programlama konusunda kendisini geliştirmek üzere temel yeterlilikleri kazandırmaktır.

Ders Kitabı

 • Algoritma Tasarlama ve Programlamaya Giriş

Selami Eryılmaz, Detay Yayıncılık, 2016

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş

Fahri Vatansever, Seçkin Yayıncılık, 2015

 

Siber Güvenliğe Giriş

Siber dünyada var olan zaafiyetlerin ve tehditlerin anlaşılması, temel güvenlik mekanizmalarının algılanması, sık kullanılan bilişim sistemi varlıklarının güvenliklerinin nasıl sağlanacağının öğrenilmesi, kurumsal sistemlerde güvenlik yönetiminin nasıl etkin yapılacağını öğrenmek adına bir bakış açısı sağlanması.

 

Ders Kitabı

 • Siber Güvenlik ve Savunma – Farkındalık Ve Caydırıcılık

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Grafiker Yayınları, 2018

Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Siber Güvenlik ve Hacking

Mustafa Altınkaynak, Abaküs Kitap, 2017


 

Bilişim Hukuku

Bilgi Teknolojileri kullanımdan kaynaklanacak gerek hukuki sorumluluklar gerekse de her hangi bir uyuşmazlık durumunda konunun mevzuatlar çerçevesinde nasıl yorumlanması ve çözüme ulaştırılması tartışılacak olup. Türk Hukuk sistemi içinde teknolojye atıfta bulunan mevzuat genel olarak incelenecektir.

Ders Kitabı:

Bilişim Hukuku

Ali Haydar Doğu, Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar, 2017.


 

Yardımcı Ders Kitapları

Bilişim Hukuku

Dr. Metin Turan, Seçkin Yayınevi , 2017

Matematik I

Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-Orantı.

Ders Kitabı

 • Çözümlü Genel Matematik I

Hasan Keleş, Umuttepe Yayınları, 2017

Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel Matematik

Osman Bizim, Ahmet Tekcan, Dora Basım Yayın Dağıtım, 2016


 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-1

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinin amacı,Türk inkılâbının Özellikleri ve Atatürk’ün İnkılâp Anlayışı. Fransız İhtilali ve İnkılâbının Sonuçları, Dünyaya Yaydığı Fikirler,Fransız İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbının Osmanlı Devletine Etkileri,XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri,Tanzimat Dönemi,XX. Yüzyılda Osmanlı Devletini Yıkılışa Hazırlayan Sebepler. Osmanlı Devletini Yıkılıştan Kurtarmak Amacı ile Gelişen Fikir Akımları,Trablusgarp, I.ve II: Balkan Harbi, I. Dünya Harbinin Nedenleri,I. Dünya Harbine Osmanlı Devletinin Girişi ve Cepheler.

 

Ders Kitabı

 • Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi

ÇİL,Faruk Güven kitabevi,İstanbul - 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Orhan Doğan, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2013

Yabancı Dil I

Yabancı Dil ( İngilizce ) Dilbilgisi ve okuma ve anlama yeteneğini arttırma.

Ders Kitabı

 • Success in English-9, Dilbilgisi

Alper Arslan Nobel Kitap ve Dağıtım A.S, - 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yeni Başlayanlar için İngilizce, Yılmaz Hasdemir, Alfa Yay., 2012

Türk Dili I

Türk dilinin önemi ve dünya dilleri arasındaki yeri ve dilbilgisi kuralları.

Ders Kitabı

 • Dili Doğru Ve Güzel Konuşma Yazma, İsmail ACAR, TÜRK, Alem yay. 2011

Yardımcı Ders Kitapları

I. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

Java Programlama (

Java Dili Programlamaya Giriş ve bu dildeki temel kavramlar (ifadeler, veri tipleri, değişkenler, denetim yapıları, diziler.Yazılım geliştirme (metotlar ve sınıflar). Sınıf Değişkenleri ve Yerel Değişkenler. Nesneye Yönelik Programlama, Dosya İşlemleri. Veri Tabanı İşlemleri.

 

Ders Kitabı

 • Y. Daniel Liang, "Java Programlamaya Giriş", Kapsamlı Versiyon.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • T. Gaddis, "Java ile Başlamak"

P. Deitel, H. Deitel, "Java ile Nasıl Programlanır"

 

 

Veri Tabanı Tasarımı

 

Temel veri tabanı kavramları; veri ve veri modelleri; ilişkisel veri tabanı tasarımı; SQL yapısal sorgulama dili; temel SQL konutları; SQL fonksiyonları; gruplama yapmak; birleştirme; SQL yönetimsel fonksiyonları; çoklu tablo kullanımı; SQL programlama ve function; SQL programlamada transaction ve hata durumları; VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler; veri tabanı yönetim sistemi üzerinde SQL sorguları.

Ders Kitabı

 • Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, TBV Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

 • SQL Server 2017, İsmail Adar, Abaküs Kitap.

 

Web Tasarımı ve Programlama

Programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları; HTML5 ile sayfa tasarımı; biçimlendirmede stil sayfalarının kullanımı (CSS); dinamik sayfalar oluşturma (javascript); web sunucusu kurulumu; internet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları; internet üzerinden HTTP istek ve yanıtlarının gönderilmesi; internet üzerinden veritabanına bağlanma ve işlemler gerçekleştirme; veri tabanında bulunan bilgileri listeleme, sıralama, değiştirme; eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulaması geliştirme.

Ders Kitabı

 • HTML5 and CSS3 All-in-One.

Harris, A., (2014), John Wiley & Sons.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Web Coding & Development All-in-One.

McFedries, P., (2018), John Wiley & Sons.

 

 

 

II. YARIYIL

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağlarına giriş, Bilgisayar ağlarında kullanılan kablolar, Ağ donanım elemanları, Ağ protokolleri.

 

Ders Kitabı

 • Bilgisayar Ağları ve İnternet

Douglas E. Comer, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilgisayar Ağları

Dr. Demir Öner, Papatya Bilim,2010

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı (Object Oriented) temel ilke ve kavramlar, İfadeler ve işlem önceliği, Veri dönüşümleri, Kullanıcıdan girdileri alma, Grafiğe giriş, Package ve Import Kavramı,Nesne Oluşturulması Ve Nesne Referansları, String Sınıfı Ve Metodları,Random Ve Math Sınıfları, Giriş-çıkı ş (I/O) İşlemlerinde Kullanılan Komutlar,Kontrol Yapıları - Tekrarlı Yapılar - Döngüler,Dizi Kavramı, Dizi ve İndislere İsim Verirken Dikkat Edilecek Noktalar,Tek Boyutlu Diziler, for-each Benzeri Döngü Yapısı ile Dizi Elemanlarına Erişmek, İki Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Dizi Elemanlarının Başka Bir Diziye Kopyalanması, String İşlemleri, Arraylist ile Dinamik Dizi Tanımlama,Sıralama Algoritmaları,Arama Algoritmaları,UML Diyagramları, Sınıf, Nesne, Nesne Üyelerine Erişim Belirteçleri,Method Kavramı,Kalıtım, Kapsülleme, Çok Biçimlilik

 

Ders Kitabı

 • C++ Dersi: Nesne Tabanlı Programlama

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Turhan, Yrd. Doç. Dr. Fatma Cemile Serçe, Yazarın Kendi Yayını, 2012

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • C# ile Nesne Tabanlı Programlama

Metin Bilgin , Murat Eser, Kodlab Kitapevi, 2018

Sistem Analizi ve Tasarımı

Genel sistem teorisi, bilgi sistemleri, fizibilite, iş akış diyagramları, veri akış diyagramları, karar tabloları, karar ağaçları.

 

Ders Kitabı

 • Sistem Analizi ve Tasarımı

Oya Kalıpsız, Papatya Bilim, 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğinde Sistem Analizi ve Tasarım

Gökhan Silahtaroğlu, Papatya Bilim, 2009

Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri

Ders kapsamında daha önce öğrenilen teorik bilgilerin GNS3 emülasyonu ile ağ cihazlarının saldırı ve savunma bilgilerini öğrenirler. Saldırlar Sanal makine Kali üzerinden gerçekleştirilir. Savunma için bilinmesi gerekenler öğrenciye aktarılır.

 

Ders Kitabı

 • Siber Güvenlik ve Savunma

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Mustafa Alkan, Grafiker Yayınları, 2018

Yardımcı Ders Kitapları

 • Her Yönüyle Siber Savaş

Hasan Çiftçi, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 2013

Matematik II

Türev, geometrik anlamı ve özellikleri, temel elementer fonksiyonların türevleri. Diferansiyel, yüksek mertebeden türev ve diferansiyel. Türevin uygulamaları, Türevle ilgili temel teoremler. Fonksiyonların ekstremumu ve asimptotları. Fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi. Belirsiz integral ve özellikleri. Değişken değiştirme ve kısmi integrasyon. Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integralleri. Binom integrali. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları integralleri. Belirli integralin uygulamaları ve özellikleri. Belirli integralin uygulamalrı (alan, hacim ve yay uzunluğu hesabı).

Ders Kitabı

 • Çözümlü Genel Matematik

Hasan Keleş, Umuttepe Yayınları, 2017

Yardımcı Ders Kitapları

 • Soyut Matematik - Akıl Yürütmenin Başlangıcı

Timur Karaçay, Seçkin Yayınevi, 2016

Türk Dili II

Türk dilinin önemi ve dünya dilleri arasındaki yeri ve dilbilgisi kuralları.

Ders Kitabı

 • Türk Dili Doğru Ve Güzel Konuşma Yazma, ACAR,İ. , Alem Yay. 2011

Yardımcı Ders Kitapları

 • Türk Dili Kitabı

Gülden S. Yüksekkaya, , Kesit Yay., 2012

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-II

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinin amacı,Türk inkılâbının Özellikleri ve Atatürk’ün İnkılâp Anlayışı. Fransız İhtilali ve İnkılâbının Sonuçları, Dünyaya Yaydığı Fikirler,Fransız İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbının Osmanlı Devletine Etkileri,XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri,Tanzimat Dönemi,XX. Yüzyılda Osmanlı Devletini Yıkılışa Hazırlayan Sebepler. Osmanlı Devletini Yıkılıştan Kurtarmak Amacı ile Gelişen Fikir Akımları,Trablusgarp, I.ve II: Balkan Harbi, I. Dünya Harbinin Nedenleri,I. Dünya Harbine Osmanlı Devletinin Girişi ve Cepheler.

Ders Kitabı

 • Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi

ÇİL, F” Güven kitabevi,İstanbul – 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Doğan, O. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2013


 

Yabancı Dİl II

Yabancı Dil ( İngilizce ) Dilbilgisi ve okuma ve anlama yeteneğini arttırma.

Ders Kitabı

 • Success in English-9, Dilbilgisi

Arslan, A. Yayın Evi: Nobel Kitap ve Dağıtım A.S, - 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yeni Başlayanlar için İngilizce

Hasdemir, Y. Alfa Yay., 2012

II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

Sunucu İşletim Sistemleri

Temel işletim sistemi kavramları, işletim sisteminin yapısı, işletim sistemi kurmak, işletim sistemi yönetimsel araçları kullnamak, işletim sistemi yardımcı programları kurmak, erişim denetimi, ağ ayarları, sunucu işletim sistemleri

Ders Kitabı

 • Windows Server 2016

Haydar Yener Arıcı, Seçkin-Bilgisayar

Yardımcı Ders Kitapları

 • LİNUX SİSTEM VE AĞ

Alper Özbilen, Pusula Yayıncılık

 

 

Güvenli Web Yazılımı Geliştirme

Güvenlik doğrulaması ve testi, Durağan analiz araçları kullanarak kod yorumlama Kabuk ve işletim ortamı, Sayısal değer taşma problemleri ve saldırıları, Yastık alanı taşman problemleri ve saldırıları, Formatlı karakter dizi problemleri ve saldırıları,Girdi doğrulama problemleri ve saldırıları, Web uygulama güvenliği, oturum yönetimi, XSS saldırıları, Bağlantılar ve Yarış durumları, Standart forma dönüştürme ve dizin gezme hataları, Geçici saklama alanı ve rastgelelik.

 

Ders Kitabı

 • Yazılım Güvenliği

Bünyamin Demir , Dikeyeksen

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ağ ve Yazılım Güvenliği

Furkan Çontar ,Kodlab

Görsel Programlama

 

Görsel programlama editörünün kurulumu ve tanıtımı, nesne tabanlı programlama mantığı, sınıflar, nesneler, Windows form özellikleri, standart nesneler ve özellikleri, fonksiyonlar, operatörler, ifadeler, karar yapıları ve döngüler, görsel programlamada sık kullanılan nesnelerin ayrıntılı incelenmesi, araç çubukları ve menüler ile çalışma, mesaj pencereleri, hata ayıklama, diziler ve listeler, birden fazla form ile çalışma. Dialog pencereleri, Dosya işlemleri, Özel bileşenve dialogtasarımları, paneller, MDI Formlar, hazır kütüphaneler, özel kütüphane geliştirme, veri tabanı kullanarak uygulama geliştirme, çok katmanlı uygulama geliştirme, program kurulum seti hazırlama.

Ders Kitabı

 • Microsoft Visual C#.NET

John Sharp, Jon Jagger, Arkadaş Yayınları, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Visual C#.NET veri tabanı

Nihat Demirci, Yüksel İnan, Palme Yayıncılık, 2005.

 • Profesyonel Programlama Teknikleri .NET

Tansu Türkoğlu, 2007.

 • C# ‘ı Kavramak

Tom Archer, Arkadaş Yayınları, 2001.


 

III. YARIYIL

Güvenlik Duvarı Çözümleri ve Yönetimi

Firewall kurulumu ve yönetimi.

Ders Kitabı

 • Ağ ve Yazılım Güvenliği

Furkan ÇONTAR, Kodlab Yayınları, 2016

Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Siber Güvenlik ve Hacking

Mustafa ALTINKAYNAK, Vakademi Yayınları, 2013

İleri Ağ Teknolojileri

OSI modeli ve katmanlar, LAN ve WAN teknolojileri, IP v4, IP v6, Alt ağlar, Routing, 802.x ailesi, Ağ yönetimi, ağ mimarileri, protokoller, yüksek hızlı ağlar, ağ güvenliği

Ders Kitabı:

 • Internetworking Technologies Handbook 3. edition,

J.Scot Marcus, Cisco Press Inc, 2000

Yardımcı Ders Kitapları

 • Computer Networking: A Top-Down Approach

James Kurose, Keith Ross,

Kriptoloji (3-0) 5

Bazı şifreleme (kripto) sistemleri tanıtılacaktır. Bu dersin birincil amacı şifreleme konusuna ilgisi olan öğrencilerin kriptolojiye giriş yapmalarını sağlamaktır. Bu dersin bir başka amacı da günümüz şifreleme sistemlerinde matematiğin önemini vurgulamaktır.

Ders Kitabı:

 • Şifreleme ve Şifre Çözme Yöntemleri

Nuri Ural , Ömer Örenç, Pusula Yayıncılık, 2017

Yardımcı Ders Kitapları

 • Java Diliyle Kriptoloji Uygulamaları

Hüseyin Bodur, Abaküs Kitap, 2016

Sunucu Saldırıları ve Güvenlik Teknikleri

Yapılacak projenin analizini yapıp, sürecini yöneterek güvenlik yönetimlerini yapabilecektir.

Ders Kitabı

 • Bilgi Güvenliği ve Hacking Yöntemleri

Enes Aslanbakan, Pusula Yayıncılık, 2019

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hacking Interface

Hamza Elbahadır, Kodlab 2019

Kimlik ve Kaynak Yönetimi

 

Bilgi teknolojileri kurumsal yönetimi ve risk yönetimi, risk yönetimi prensipleri ve uygulamaları, kurumsal denetim yönetimi, denetimin gerçekleştirilmesi, bilişim teknolojileri yaşam döngüsü yönetimi, proje yönetim metodolojileri, bilişim teknolojileri servis sunum ve alt yapısı, bilgi sistemleri donanımı, mimarisi ve yazılımı, network alt yapısı, bilgi varlıklarının korunması, iş sürekliliği planlaması ve felaket kurtarma.

 

 

 

Ders Kitabı

 • Gregory Peter H. Certified Information Systems Auditor

McGraw Hill (2010).

Yardımcı Ders Kitapları

 • Complete Guide to CISM Certification

Peltier, T.R., Peltier, J., Auerbach Publicaitons (2002).

III. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

Mesleki İngilizce

Öğrencilere, üzerinde tartışabilecekleri ve fikir alışverişi yapabilecekleri konularla ilgili birbirinden ilginç aktiviteler sunulur, önemli yeni kelimeler ve ifadeler öğretilir, İngilizce konuşurken kendilerine güven tahsis edilir, dergi ve gazetelerden gerçek yazılar ve meslekleriyle ilgili gerekli kelimeler verilir,. Bunun yanı sıra, öğrenenlerin mesleki alanlarına dair belgeler yazma materyali olarak sağlanır.

Ders Kitabı

 • Oxford English for Information Technology

Eric H. Glendinning and John McEwan, Oxford University Yayınları, 2002

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yabancı Diller Mesleki İngilizce

MEB, MEB Yayınları, 2013

 

 

 

Veritabanı Güvenliği ve Savunma Algoritmaları

 

Veri tabanında tehdit kavramı, iç tehditler ve güvenlik algoritmalarının incelenmesi, Doğal afetlerin veri tabanları üzerindeki etkileri ve önlemler. Veri tabanı üzerinde eksikliklerin giderilmesi için gerekli yöntemler, insan taraflı tehditler ve zararlı yazılımlarla ilgili tehditler, savunma algoritmaları.

Ders Kitabı:

 • Veri Tabanı ve Yönetimi

A.M. Ateş,Ö.Kestane, C.E.S. Enternasyonel Kitabevi, İzmir, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 • SQL Server Sunucu Sistemi, İnternet Yazılımcılar için SQL Server 2014 & Veritabanı Programlama

Yaşar Gözüdeli, Seçkin Yayınevi

 • Veritabanı Yönetim Sistemleri

Turgut Özseven, Ekin Basım Yayın

 

 

Güvenlik Olay Yönetimi

 

Yazılım ve ağ ortamlarındaki log kayıtlarının yönetilmesi,incelenmesi,arşivlenmesi

Ders Kitabı:

 • Logging and Log Management,

Anton Chuvakin , Kevin Schmidt , Chris Phillips, Elsevier Science

Yardımcı Ders Kitapları

 • Security Information and Event Management (SIEM) Implementation

Allen Harper , Stephen VanDyke , Chris Blask , Shon Harris , David R. Miller, McGraw-Hill Education

 

Yapay Zeka Teknikleri

 

Yapay zeka algoritmalarını, yöntemlerini , dillerini öğrenmek. Bir problemin Yapay Zeka yeknikleriyle çözülüp çözülemeyeceğini ayırtedebilmek.

Ders Kitabı:

 

 • Yapay Zeka Uygulamaları

Cetin Elmas, Seçkin Yayıncılık

Yardımcı Ders Kitapları


 

 • Yapay Zeka

Prof. Dr. Vasif V.NABİYEV, Seçkin Yayıncılık

Akademik Türkçe

 

Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi.

Ders Kitabı:

 

 • Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili 1. ve 2. Cilt

Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2001

Yardımcı Ders Kitapları


 

 • Dilbilgisi

T. Nejat Gencan, Ayraç Yayınları, Ankara.


 

Yetkinlik Geliştirme Programı

 

Öğrencilerin, iletişim sürecinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını; öğretim ve rehberlikte etkili iletişim becerilerinin farkına varmalarını; çeşitli iletişim becerileri ve yollarını sınıfta etkili bir şekilde nasıl kullanmaları gerektiğini anlamalarını sağlamaktır.

Ders Kitabı:

 • Kurumsal Bilgi Güvenliği

Kolektif , Papatya Bilim yayınları

Yardımcı Ders Kitapları


 

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Faruk Çubukçu , Pusula Yayıncılık

 

Girşimcilik

 

Girişimcilik örnekleri ile girişim nedir, nasıl girişimci olunur

Ders Kitabı:

 • Girişimcilik ve Küç. İşl. Yö.

KÜÇÜK, O., Seçkin Ya., Ankara. 2009

Yardımcı Ders Kitapları

 • Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular

ARIKAN, S., Siyasal Ya., Ankara. 2003

 

 

IV. YARIYIL

 

İşyeri Uygulaması

Öğrencilerin anlaşma yapılan işyerinde endüstriye dayalı uygulamalı işbaşı eğitimi alması sağlanacaktır.

İşyeri Eğitimi 

Öğrencilerin anlaşma yapılan işyerinde işyeri eğitimi alması sağlanacaktır.