Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020

Gösterim: 6240

Mevzuat

 

Eğitim-Öğretim hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Detaylı bilgiye aşağıdaki öğrenci yönetmeliği linklerinden ulaşabilirsiniz.

 • Her öğrencimizin bir danışmanı vardır.
 • Her yarıyılın başında (1. sınıf güz yarıyılı hariç) danışman aracılığıyla ders seçimi ve kayıt yenileme yapılır.
 • Ders seçiminde sorumluluk öğrenciye aittir.
 • İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik ders kaydı yaptırabilirler.
 • Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan öğrenciler ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik ders kaydı yaptırabilirler.
 • Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararı ile yaz okulu açılabilir.
 • Yaz okulu uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
 • Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri ne olursa olsun öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınır.
 • Yaz okulunda alınan dersler devamdan sayılmaz.
 • Diğer üniversitelerden yaz okulunda ders alacak öğrenci kayıtlı bulunduğu üniversitedeki biriminden ilgili dersi veren öğretim elemanı veya bölüm başkanının, derslerin eşdeğer olduğuna ilişkin yazılı onayını almak ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak zorundadır.
 • Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not geçerlidir.
 • Tekrar edilmesi gereken seçimlik bir ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.
 • Derslere devam zorunludur. Teorik Derslerin % 30’u ve uygulamalı derslerin %20’ sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavlarına giremez.
 • Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse devam koşulu aranmaz.
 • Tekrarlanan dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir.

 

Öğrenci Yönetmelikleri