15 Ocak 2020

Gösterim: 570

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersinin Muafiyet Sınavı

Üniversitemize bağlı Fakültelerin tüm bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının tüm bölümlerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu dersten muaf olmak isteyen 2019 girişli öğrenciler için Muafiyet Sınavı açılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır. Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan dersin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersinden muaf olamayan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersini almakla yükümlüdür.

Sınavda; Lozan Konferansı ve Lozan Barış Anlaşması, Türk İnkılâbı ve İnkılâp Hareketleri başlığı altında; Siyasi, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomi ve Tarım ile Nüfus ve Sağlık alanında yapılan inkılâp hareketleri, inkılâplara karşı yapılan muhalefet hareketleri vb. konular, ayrıca Türkiye’de Anayasal sistemin kurulması ve gelişimi, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları Türk Dış Politikası (Atatürk dönemi Türk Dış Politikası ve Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası), Atatürk’ün Temel İlkeleri ile Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün ölümü ve sonrasında yaşanan gelişmeler, İkinci Dünya savaşı ve Türkiye, Çok Partili Hayata Geçiş konuları ele alınacaktır. Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler öğrenci işlerine ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru Tarihleri: 27 Ocak – 6 Şubat 2020 (saat 17:00’a kadar)

Sınav Tarihi: 10 Şubat 2020, Pazartesi Saati: 14:00

Yer: Gönen Meslek Yüksekokulu