Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023

Gösterim: 496

Üniversitemiz Senatosu Tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne İlişkin Alınan Yeni Kararlar

1-) Eğitim ve öğretimin 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren devam zorunluluğu olmaksızın sınıflarda yüz yüze ve uzaktan öğretim (hibrit) olarak uygulanmasına,
2-) 2547 sayılı Kanun’un 5/ı maddesi kapsamında okutulan ortak zorunlu derslerin uzaktan öğretim yolu ile yürütülmesine devam edilmesine,
3-) Lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin hangi yöntemlerle uygulanacağının, ayrıca tez izleme, yeterlilik gibi sınavların nasıl yapılacağının ilgili Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanarak birim internet sayfalarından, sistemlerden ve gerekli diğer iletişim kanallarından duyurulmasına, 
4) Hali hazırda yüz yüze devam eden stajların ve uygulamalı işyeri eğitimlerinin aynen devam etmesine,
5-) Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın nasıl yapılacağına yönelik kararların Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Kurulu tarafından alınarak birim internet sayfalarından, sistemlerden ve gerekli diğer iletişim kanallarından öğrencilere duyurulmasına,
6-) Bahar yarıyılındaki ara sınavların "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,
7-) Yarıyıl sonu sınavlarının ve bahar yarıyılı sonunda yapılacak tek ders, ek sınav vb. sınavların ileride yeniden değerlendirilerek karara bağlanmasına,
8-) Tüm ders programlarının yüz yüze eğitime uygun bir şekilde güncellenerek 03.04.2023 tarihi itibariyle birim internet sayfaları üzerinden duyurulmasına,
karar verildi.


Fotoğraflar