Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023

Gösterim: 974

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının “Yeni Medya ve Grafik Tasarımı” Adlı Kitabı Yayımlandı

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görevli akademisyenlerin ortak çalışması neticesinde güncel tasarım uygulamaları üzerine yapılan araştırmaları içeren “Yeni Medya ve Grafik Tasarımı” kitabı yayımlandı. Editörlüğünü Doç. Dr. Emine Yalur’un yapmış olduğu kitap aynı zamanda grafik tasarımı disiplini özelinde çağın gereksinimi dijital teknolojide ve yeni medyada güncel gelişmeler, gereklilikler ve sonuçlara da yer vererek tasarım eğitimi süresince yeni medyanın eğitim amaçlı içerik üretmek için kullanılmakla birlikte; öğrencilere yenilikçi, estetik ve başarılı içerik üretimi becerisi kazandırmayı amaçladığını ortaya koyuyor.

Paradigma Akademi tarafından yayımlanan kitapta Doç. Refik Yalur “Yeni Medya ve Yeni Grafik Tasarımı” başlığıyla yeni medya ile grafik tasarımın dönüşümünü, Doç. Dr. Emine Yalur “Hareketli Grafik Tasarımı Dersi İçin Yeni Medya İçeriğine Yönelik Örnek Bir Ders Planı” başlığıyla içerik hazırlıklarının gerekliliklerini, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz “Görsel Bilgi Vermeye Yönelik Kullanıcı Ara Yüzü Tasarımı” başlığıyla etkileşimli kolay algılanabilir ve yüksek tutarlılığa sahip bir ara yüz tasarımının nasıl gerçekleşeceğini, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akman “Yeni Medya Evreninde Görsel Okuryazar Olarak Temel Tasarım ve Geştalt İlkelerinin Önemi” başlığıyla yeni medya içeriklerinin doğru bir şekilde algılamanın nasıl sağlanacağını, Öğr. Gör. Gökhan Koç “Yeni Medyanın Tipografiye Etkisi” başlığıyla yeni ortamların tipografiye olan getirilerini ve Öğr. Gör. Yasin Avcı da “Yeni Medya Mecralarıyla Birlikte Ortaya Çıkan Grafik Tasarım Ürünlerinde Tasarım Sorunsalı” başlığıyla farklı ortamlar için ölçü uyarlama sorunlarını kaleme aldı. Literatüre ve kitaba katkıları için tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kitaba erişim için tıklayınız.


Fotoğraflar