23 Temmuz 2019

Gösterim: 1583

Staj

Staj yapacak öğrenciler, staj yerlerini ve hangi dönemde staj yapacaklarını belirten dilekçelerini eksiksiz doldurtup onaylatarak en geç ilan edilen tarihe kadar, SGK'dan alacakları sağlık provizyonu belgesi ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Stajlar 3 dönemde yapılabilecektir:

Dönemi

Başlangıç

Bitiş

Mart Dönemi (*)

18.02.2019

29.03.2019

Temmuz Dönemi

24.06.2019

05.08.2019

Ekim Dönemi (*)

 

 

 

(*) Mart ve Ekim Dönemlerini sadece derslere devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler seçebilirler. 

 

Program Staj Yetkilileri

1- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı: Öğr.Gör. Ayşe Alev BALCI

2- Turizm ve Otel İşletmeciliği programı: Öğr.Gör. Cansen Can AKGÜL

3- Bilgisayar Programcılığı Programı: Öğr.Gör. Ahmet AKKAYA

4- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı: Öğr.Gör. Özlem MOLLAHÜSEYİNOĞLU

5- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı: Öğr.Gör. Ramazan YILMAZ

6- İşletme Yönetimi Programı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYHAN

 

Bölüm Staj Komisyonları

1- Elektrik ve Enerji Bölümü: Öğr. Gör. Özlem MOLLAHÜSEYİNOĞLU - Öğr. Gör.Ramazan YILMAZ

2- Bilgisayar Teknolojileri Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARUCU - Öğr. Gör. Ahmet AKKAYA

3- Muhasebe ve Vergi Bölümü: Öğr.Gör. Ayşe Alev BALCI - Öğr. Gör. Gülhan GÜLŞEN 

4- Yönetim ve Organizasyon Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYHAN - Öğr. Gör. Özcan KARATABAN

5- Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü: Öğr. Gör. Volkan AKGÜL - Öğr. Gör.Cansen Can AKGÜL