05 Ekim 2018

Gösterim: 1214

İşletme Yönetimi Programı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Tanıtım

Günümüzde büyük bir rekabetin içinde olan işletmelerde hizmet kalitesini artırmaya çalışan ve bu işletmeleri etkin bir şekilde yönetebilecek temel teorik bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemleri farklı bilimsel bakış açıları ile inceleyerek yeni çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen İşletme Yönetimi Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Gönen Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon bölümü altında yer alan İşletme Yönetimi Programı 2007-2008 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim programı süresince alanlarına yönelik teorik bilgilerle donatılan öğrencilerimiz, yaz dönemlerinde staj uygulamaları ile teorik bilgilerini pekiştirme imkanına sahiptirler. Alanında uzman eğitici kadrosu ile farklı bilim dallarına ilişkin teorik ve pratik bilgiler verilerek öğrencilerin en iyi biçimde iş yaşamına hazırlanmaları için gayret gösterilmektedir.

Programın Hedefleri

İşletme Yönetimi Programından mezun olacak öğrenciler;

  • İşletmecilik mesleğinin temel ilkelerini özümsemesi,
  • İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri,
  • Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın olması,
  • İş ve kamu yönetiminde yönetici kademelerine yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi namına iş yeri açıp çalıştırabilmeleri,
  • İş hayatında ihtiyaç duyacakları meslek etiği ve ahlakına sahip olmaları,
  • Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında mesleki eleman olarak sorumluluk alacak seviyeye gelmeleri,
  • Mesleği ile ilgili mevzuata hakim olup değişiklikleri takip etmenin önemini kavrar hale gelmeleri,
  • Vergi gelirlerinin hesaplanarak bildirilmesine ilişkin usül ve esasları bilir hale gelmeleri,
  • Kaynakların, zamanın, işgücünün en etkin biçimde kullanımı ile işletme yönetimine destekler hale gelmeleri hedeflenmektedir.

 

Mezunların Çalışabilecekleri İstihdam Alanları

Geleceğin genç girişimcilerini yetiştirmeyi hedefleyen İşletme Yönetimi programından mezun olan öğrencilerimiz; sanayi, hizmet ve tarım sektörlerindeki fabrika, ticarethane, bankalar, finans kurumları, borsa, servis şirketleri, gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarında; satış ve pazarlama yöneticisi, üretim yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi, finansman yöneticisi, borsa uzmanı, bankacı, sigortacı, muhasebeci, mali müşavir, yönetim danışmanı, halkla ilişkiler uzmanı, reklamcı, organizasyon ve sistem yöneticisi, satın alma ve tedarik yöneticisi, planlamacı alanlarında istihdam fırsatları bulabilmektedir. Programın mezunları yoğunlukla pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda ara kademe elemanı olarak iş hayatına atılmaktadırlar.

 

Dikey Geçiş Olanakları

İşletme Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilme imkanları bulunmaktadır.

  • Bu Programdan mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile geçiş yapabilicekleri lisans(4 yıllık) bölümler aşagıdadır.

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Eko. ve End. İlişkileri

Ekonomi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik

Lojistik Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemleri