04 Temmuz 2020

Gösterim: 1602

Staj

Staj yapacak öğrenciler, staj yerlerini ve hangi dönemde staj yapacaklarını belirten dilekçelerini eksiksiz doldurtup onaylatarak en geç ilan edilen tarihe kadar, SGK'dan alacakları sağlık provizyonu belgesi ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Stajlar 3 dönemde yapılabilecektir:

Dönemi

Başlangıç

Bitiş

Mart Dönemi (*)

 

 

Temmuz Dönemi

13.07.2020

26.08.2020

Ekim Dönemi (*)

 

 

 

(*) Mart ve Ekim Dönemlerini sadece derslere devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler seçebilirler. Staj tarihleri staj dönemlerinde Duyurular bölümünden ilan edilecektir.

 

Program Staj Yetkilileri

1- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı: Öğr.Gör. Ayşe Alev BALCI

2- Turizm ve Otel İşletmeciliği programı: Öğr.Gör. Cansen Can AKGÜL

3- Bilgisayar Programcılığı Programı: Öğr.Gör. Ahmet AKKAYA

4- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı: Öğr.Gör. İzzet Fuat ONAR

5- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı: Öğr.Gör. Ramazan YILMAZ

6- İşletme Yönetimi Programı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞAHİN

 

Bölüm Staj Komisyonları

1- Elektrik ve Enerji Bölümü: Öğr. Gör. İzzet Fuat ONAR - Öğr. Gör.Ramazan YILMAZ

2- Bilgisayar Teknolojileri Bölümü: Öğr. Gör. Mustafa TAŞÇI - Öğr. Gör. Ahmet AKKAYA

3- Muhasebe ve Vergi Bölümü: Öğr.Gör. Ayşe Alev BALCI - Öğr. Gör. Özcan KARATABAN 

4- Yönetim ve Organizasyon Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞAHİN-  Dr. Öğr. Üyesi Reyhan BAHAR

5- Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü: Öğr. Gör. Volkan AKGÜL - Öğr. Gör.Cansen Can AKGÜL