Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018

Gösterim: 5337

Stratejik Hedefler

Ulusal ve Uluslararası düzeyde bir akademik kurum olma hedefi doğrultusunda, kaliteli araştırma ve eğitim faaliyeti yürüten, öğrencilerine ve toplumun diğer kesimleriyle iç içe olan, öğrenci ve çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu, yenilikçi ve girişimci eğitimi destekleyen, multidisiplin yaklaşımı benimseyen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler yetiştiren, gelişmiş bir kurumsal kimliğe sahip, topluma yararlı olmayı duyarlı, her türlü paydaşla işbirliği içinde bölgesel açıdan cazibe merkezi olan bir kurum olmak.

 

Nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması/geliştirilmesi

Ar-Ge ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi

Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çalışmaların artırılması

Eğitim öğretim programlarının altyapısının ve niteliğinin geliştirilmesi

Öğrencilerin öğrenme istek ve kapasitelerinin geliştirilmesi

Kurum içi iletişim, iş birliği ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi

Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Bu çerçevede öğrencilerin işe yetkin, çevreye ve topluma duyarlı, etik değerlere saygılı, kendini sürekli yenileyen birer eğitimci olarak yetiştirilmesi için çaba gösterilecektir.