Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024

Gösterim: 504

Azami Süresini Dolduran Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Ek Sınav ve Süreler İle İlgili Duyuru

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonunda Azami Süresini Dolduran Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Ek Sınav ve Süreler İle İlgili Duyuru

“Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı (azami iki yıl) hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait  uygulamaya/sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.  Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilememesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilemeyeceği ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve yükseköğretim kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına e-mail ile ya da şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ek süre sınavları sonunda öğrencinin durumu “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Azami Öğrenim Süreleri ve Öğrenci Statüsü (Madde 12)” çerçevesinde değerlendirilerek ilgili öğrenciye; ek süre, sınırsız sınav hakkı verilecek ya da ilişiği kesilecektir.

Azami sürelerini dolduran öğrencilere; başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız, hiç alamamış veya devamsızlıktan kalmış oldukları bütün dersler için verilen iki ek sınav hakkı sonrası, başarısız, hiç alamamış veya devamsızlıktan kalmış oldukları ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavlara girme hakkını kullanmadan beş derse kadar başarısız, hiç alamamış veya devamsızlıktan kalmış olanlara dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınavlarına girme hakkı tanınır.

Öğrencilere önemle duyurulur.

 

Azami süreler ile ilgili Uygulama Esasları için tıklayınız.

Azami süre başvuru formu için tıklayınız.

 

 

 

EK SINAV TAKVİMİ

Ek Sınav Başvuru Tarihleri                                                 : 12 Şubat 2024 – 16 Şubat 2024

Başvuruların Akademik Birimlerce Değerlendirilmesi    : 19 Şubat 2024 – 20 Şubat 2024

1.EK SINAV TARİHİ                                                          : 22 Şubat 2024 – 23 Şubat 2024

1.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 26 Şubat 2024

2.EK SINAV TARİHİ                                                          : 27 Şubat 2024 – 28 Şubat 2024

2.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 29 Şubat 2024

 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

 

Başvurular Akademik Birimlerin resmi e-mail adreslerine yapılacaktır. 

BİRİM ADI

E-MAİL ADRESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

iibf@bandirma.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

saglik@bandirma.edu.tr

Adalet Meslek Yüksekokulu

adalet@bandirma.edu.tr

Bandırma Meslek Yüksekokulu

myo@bandirma.edu.tr

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

denizcilikmyo@bandirma.edu.tr

Erdek Meslek Yüksekokulu

erdek@bandirma.edu.tr

Gönen Meslek Yüksekokulu

gonen@bandirma.edu.tr

Manyas Meslek Yüksekokulu

manyas@bandirma.edu.tr

Susurluk Meslek Yüksekokulu

susurlukmyo@bandirma.edu.tr